Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) W ciągu swojej działalności udzieliło już pożyczek o wartości 1 miliarda złotych!

TISE operuje na polskim rynku już od prawie 30 lat, ale jego działalność pożyczkowa skierowana do mikro, małych i średnich firm oraz podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych rozpoczęła się w roku 2009. Wówczas właściciel – francuski bank spółdzielczy Crédit Coopératif zdecydował, że TISE nieco zmieni profil działania, zaprzestanie działalności venture capital, i stanie się funduszem pożyczkowym – początkowo obsługującym wyłącznie organizacje pozarządowe, a po krótkim czasie także mikro, małe i średnie  przedsiębiorstwa– mówi prezes TISE Mikołaj Kowalczyk

„Miliardowy portfel” składa się z 7000 pożyczek inwestycyjnych, które ułatwiły uruchomienie działalności, wspierają rozwój i przedsiębiorczość, finansują innowacje (społeczne i technologiczne),  pomagają w realizacji ważnych inicjatyw przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i generujących korzyści społeczne (TISE od lat mierzy tzw. social Impact czyli ich wpływ społeczny) informuje Joanna Wardzińska – wiceprezeska TISE od samego początku odpowiedzialna za rozwój działalności pożyczkowej.

Znakomita część tego portfela – 700 mln zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej, funduszy krajowych lub regionalnych, z których TISE korzysta dzięki wygranym konkursom, przetargom (organizowanym przez Bank BGK, fundusze regionalne, Europejski Fundusz Inwestycyjny czy innych menadżerów funduszy funduszy). Pozostałe 300 mln zł to środki własne TISE.

TISE jest jedną z instytucji  finansujących, z którą Bank Gospodarstwa Krajowego współpracuje przy realizowaniu wielu programów dla przedsiębiorców. TISE towarzyszy BGK również od początku istnienia programu wsparcia ekonomii społecznej, dzięki któremu pieniądze trafiają m.in. do najbardziej potrzebujących. Łącząc siły z zaangażowanym i tak profesjonalnym partnerem, Bank Gospodarstwa Krajowego może jeszcze skuteczniej wpierać rozwój gospodarczy Polski. – podkreśla Paweł Chorąży, Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Prawie 800 mln zł stanowią pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a ponad 200 mln zł dla podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych. 10% stanowią pożyczki dla start-up’ów. Od lat TISE udziela także (choć na dużo mniejszą skalę) pożyczek przedsiębiorstwom społecznym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – na Słowacji, w Chorwacji, Słowenii, na Węgrzech i w Rumunii.  Wartość udzielonych tam pożyczek stanowi 2% portfela TISE.

Średnia wysokość pożyczki udzielonej przez TISE wynosi 143 tys. zł. Najwyższa pożyczka – 5 mln zł – została udzielona w ramach programu finansującego innowacje w woj. pomorskim (program Pomorze Przyszłości). Najniższa – 1,8 tys. zł (program ES Fundusz TISE) pomogła jednej z warmińsko-mazurskich spółdzielni socjalnych zakupić niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej oprogramowanie komputerowe.

„Miliardowym” pożyczkobiorcą okazała się, działająca od prawie 30 lat, jedna z najbardziej zasłużonych organizacji pozarządowych w Polsce –  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (do 2016 r. działająca jako Fundacja Dzieci Niczyje). Jej misją jest zapewnienie każdemu dziecku bezpiecznego dzieciństwa, ochrony przed krzywdzeniem oraz pomocy tym dzieciom, które doświadczają przemocy. Fundacja współpracuje z TISE od 5 lat korzystając z różnych linii finansowych (środki własne, ES Fundusz TISE, TISE ES POWER). Współpraca z TISE pomogła Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę uruchomić trzy placówki pomocowe dla dzieci po traumie przemocy i wykorzystywania. Decyzja o udzieleniu pożyczki zawsze bazowała na zrozumieniu naszych potrzeb i wspólnym poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, które pomogą nam realizować cel pomocy dzieciom.  To bardzo ważne, ze organizacje pozarządowe mogą liczyć na takie wsparcie – mówi dr Monika Sajkowska – prezeska Fundacji.