Uwaga podmioty ekonomii społecznej! Miło nam poinformować, że dzięki decyzji Banku Gospodarstwa Krajowego oprocentowanie preferencyjnych pożyczek TISE-POWER (finansowanych przez funusze europejskie i środki własne TISE) udzielonych od dnia 15 listopada 2022 ulega obniżeniu! Teraz oprocentowanie Pożyczki na Start wynosi minimalnie 0,53%, a Pożyczki na rozwój 0,57%. Więcej szczegółów tutaj: https://tise.pl/offers/preferpreferencyjne-pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-tise-power-2022/