Uwaga, uwaga! Już za tydzień XIV Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej – #XIVOSES -coroczna ogólnopolska konferencja poświęcona przedsiębiorczości społecznej, gromadząca praktyków, teoretyków, przedstawicieli administracji państwowej i samorządów, przedsiębiorców i naukowców.
W imieniu Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej (#SKES), której TISE jest członkiem – założycielem i naszych przyjaciół z Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Związek Lustracyjny Spółdzielni zapraszamy do wzięcia udziału w debacie, która odbędzie się 17 listopada 2022 r. w Pałacyku Konopackiego w Warszawie przy ul. Strzeleckiej 11/13, (Praga Północ), w godzinach 14:30 – 16:30.
W jej trakcie poszukamy odpowiedzi na następujące pytania:
🔎Krajowy Plan Odbudowy – co może przynieść nowego?
🔎Jakie środki i na co rząd przewidział dla ES w KPO i jak je optymalnie wykorzystać?
🔎Co powinien finansować rządowy program wsparcia ES przewidziany w Ustawie o Ekonomii Społecznej?
🔎Czy potrzebny jest fundusz wsparcia przedsiębiorczości społecznej? Z jakich środków powinien powstać i co finansować?
Osoby, które potwierdziły swój udział w debacie to m.in:
Paweł Chorąży (BGK – wspieramy rozwój firm),
Joanna Wardzińska (#SKES),
Debatę poprowadzi Tomasz Schimanek (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce).
WAŻNE! Do udziału w OSES wymagana jest rejestracja poprzez formularz:
https://fise.org.pl/xiv-edycja-ogolnopolskich-spotkaniach-ekonomii-spolecznej-oses-juz-17-listopada-zapisy/
XIV edycja Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej (OSES) już 17 listopada (zapisy) - FISE