Od 1 marca mikro przedsiębiorstwa (zatrudniające do 10 pracowników) z terenu woj. łódzkiego mogą skorzystać z oferowanych przez TISE w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE preferencyjnych pożyczek. Wczoraj w tej sprawie została podpisana umowa pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a TISE SA. Szczegółowe informacje dotyczące warunków pożyczki znajdują się TU.

Okres finansowania inwestycji mikro firmy może trwać do 5 lat (w tym na pół roku może zostać udzielona karencja w spłacie). Maksymalna wysokość pożyczki to 100 tys., zł ale nie więcej niż 90% całkowitych nakładów związanych z przedsięwzięciem. Preferencyjne oprocentowanie wynosi od 1 do 6% bez jakichkolwiek dodatkowych opłat.

Pożyczka może zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, zakupie nowych lub używanych maszyn, urządzeń. Część pożyczki (max 50%) może być przeznaczona na zakup surowców, materiałów do produkcji lub towarów handlowych.

Najczęściej stosowanym przez TISE zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco pożyczkobiorcy, a dodatkowo może też nim być poręczenie osób fizycznych i prawnych, przewłaszczenie środków trwałych wraz cesją z polisy ubezpieczeniowej lub hipoteka na nieruchomości.

JW-WM-podpisanieumowy

Umowę dotycząca prowadzenia przez TISE funduszu pożyczkowego dla mikrofirm podpisali dyr. Wojciech Marcinkiewicz z BGK i wicepreze TISE Joanna Wardzińska