Od czwartku 5 marca 2015 r. obniżamy koszt pożyczek z ES Funduszu TISE i programu Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie II. Teraz oprocentowanie środków z ES Funduszu będzie wynosiło 0,88% (w szczególnych przypadkach będzie jeszcze niższe i wyniesie 0,44%), a pożyczek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą udzielane w ramach programu „Wsparcie w Starcie” 0,44%. Dzieje się tak dlatego, że Rada Polityki Pieniężnej obniżyła dziś stopy procentowe, w tym stopę redyskonta weksli, na podstawie której skonstruowane jest oprocentowanie naszych pożyczek. Poprzednie zmiany stóp miały miejsce w październiku ubiegłego roku.