Od dziś TISE znów udziela preferencyjnych pożyczek dla mazowieckich przedsiębiorstw w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE. Dziś w południe została w tej sprawie podpisana umowa pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a TISE SA. Bardzo się cieszymy, że po kilkumiesięcznej przerwie możemy oferować mazowieckim przedsiębiorcom tak korzystny dla nich produkt – mówi Joanna Wardzińskawiceprezeska TISE SA.

O pożyczkę mogą się starać start up’y (a więc firmy, które istnieją na rynku krócej niż 24 miesiące) będące mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami. Okres finansowania może trwać do 5 lat (w tym na pół roku może zostać udzielona karencja w spłacie). Maksymalna wysokość pożyczki to 250 tys., zł ale nie więcej niż 90% całkowitych nakładów związanych z przedsięwzięciem. Preferencyjne oprocentowanie wynosi od 2 do 6% bez jakichkolwiek dodatkowych opłat.

Pożyczka może zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, zakupie nowych lub używanych maszyn, urządzeń. Część pożyczki (max 50%) może być przeznaczona na zakup surowców, materiałów do produkcji lub towarów handlowych.

Najczęściej stosowanym przez TISE zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco pożyczkobiorcy, a dodatkowo może też nim być poręczenie osób fizycznych i prawnych, przewłaszczenie środków trwałych wraz cesją z polisy ubezpieczeniowej lub hipoteka na nieruchomości.