Przez sześć wakacyjnych tygodni trwał w TISE studencki program stażowy zorganizowany przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA i Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W jego efekcie powstała m.in. pierwsza w Polsce baza spółek non-profit działających w naszym kraju.

Pozornie banalne zadanie okazało się nie takie proste do wykonania – spółki non profit są najsłabiej reprezentowanymi w literaturze (prasie), badaniach i statystykach podmiotami ekonomii społecznej. Badania prowadzone były w oparciu o informacje udzielone przez przedstawicieli administracji publicznej różnych szczebli, organizacji pozarządowych. Tropów spółek non-profit szukaliśmy w m.in. w internecie i rejestrach spółek. Korzystaliśmy też z informacji urzędów i urzędników różnych szczebli administracji. Bardzo cenne okazały się wskazówki i rady znanych nam firm społecznych funkcjonujących na rynku.

Efektem pracy jest stworzenie bazy liczącej 27 spółek non-profit. Najwięcej 5 -w woj. warmińsko-mazurskim. Żadnych spółek non-profit nie wytropiliśmy w woj. łódzkim, opolskim i lubuskim.

Jesteśmy przekonani, że nasza baza jest niepełna w związku z czym zwracamy się z serdeczną prośbą o kontakt z nami do instytucji, które są spółkami non-profit. Państwa informacje bardzo ułatwią nam proces dalszego tworzenia bazy. Maile prosimy wysyłać na adres: pes@tise.pl. Baza dostępna jest na stronie www.tise.pl

Spółki non profit (na ogół posiadające statut spółek z ograniczoną odpowiedzialności) często są tworzone przez organizacje pozarządowe chcące w ten sposób zagwarantować sobie stałe źródło finansowania celów statutowych. Spółki n-p muszą więc przeznaczać całość dochodu na realizację celów statutowych i  nie mogą przeznaczać zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Ewelina Sadłocha – stażystka/studentka UEK

Pobierz bazę spolek-non-profit-TISE