Informujemy, że testy kompetencyjne dla osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie „Programator” prowadzonym przez konsorcjum TISE/Asistera w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój odbędą się w sześciu miastach: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. O szczegółach będziemy informować droga mailową.