Informujemy, że druga akredytacja firm szkoleniowych do projektu „Programator” prowadzonego przez konsorcjum TISE/Asistera w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. rozpocznie się po 25 października 2018 r. O szczegółach będziemy informować w najbliższym czasie.