Już po raz jedenasty, zgodnie z wieloletnią tradycją, miały miejsce Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej – OSES 2018. Konferencja, pod hasłem „Nowe trendy w ekonomii społecznej”, odbyła się 15 października 2018 roku w Krakowskim Ogrodzie Sztuk. W tym roku impreza zgromadziła prawie 200 uczestników – przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, urzędników zajmujących się problematyką ES, polityków społecznych, dziennikarzy, naukowców i studentów. OSES jak zawsze został organizowany z inspiracji Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej  (SKES), a biuro organizacyjne prowadził w tym roku Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP).  XI OSES otworzył przewodniczący SKES– Henryk Wujec. Po nim o głos poproszono Janusza Paszkowskiego  – prezesa ZLSP oraz Kubę Wygnańskiego pochylającego się i dosyć gorzko podsumowującego realizację przyjętego przed 10 laty na I OSESie w Krakowie, Manifestu ES.

Rozpoczęliśmy od wysokiego c czyli od wykładu wprowadzającego „Przejście od oportunistycznej do relacyjnej gry rynkowej – w kierunku ekonomii wartości” wygłoszonego przez prof. Jerzego Hausnera  z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dawnego Ministra Pracy, Ministra Finansów i Wicepremiera. Później zaprezentowano filmowe przesłanie europosła (a dawniej ministra pracy i szefa doradców strategicznych Premiera, Michała  Boniego o tym jak robotyzacja zmienia ludzką pracę. Jako ostatnia w tej części wystąpiła Diana Dovgan, Sekretarz Generalna CECOP-CICOPA Europe – jednej z największych central skupiających europejskie spółdzielnie pracy, która mówiła o trendach i wyzwaniach dla spółdzielni pracy i spółdzielni socjalnych w Europie.

W popołudniowej części spotkania znalazły się cztery wystąpienia, które powiązane były wspólnym hasłem: Przedsiębiorczość społeczna – łącza nas innowacje! W imieniu patrona honorowego imprezy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wystąpiła Aleksandra Dmitruk, wicedyrektorka Departamentu EFS, która opowiedziała o praktycznym, ministerialnym spojrzeniu na innowacje społeczne. Katarzyna Binda z FISE i Ewa Furgał – Innowatorka opowiedziały o Transfer HUBie – projekcie wspierającym mikro innowacje pomagające w rozwiązywaniu problemów społecznych. Joanna Wardzińska wiceprezeska TISE w rozmowie z uczestnikami starała się odpowiedzieć na pytanie: „Czy ekonomia społeczna potrzebuje innowacyjnych mechanizmów finansowych” i o tych mechanizmach opowiadała (obligacje społeczne, social venture capital, pożyczki). Nina Bąk z Kooperatywy spożywczej „Dobrze” i Janusz Paszkowski, – prezes ZLSP dyskutowali o tradycji i o wschodzących trendach (np.  kooperatywizmie spożywczym), a Antoni Sobolewski ze Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość zastanawiał się jak eS może wspierać procesy rewitalizacyjne. Obie części spotkania podsumował Paweł Chorąży, do niedawna wiceminister Inwestycji i Rozwoju, a wcześniej wieloletni dyrektor departamentu EFS, a spotkanie zakończyły rekomendacje na przyszłość, które wygłosił Tomasz Schimanek z Akademii Rozwoju Filantropii. No a potem odbył się wspólny obiad przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną Równość z Krakowa. W czasie spotkania wypiliśmy też wspólnie kilkaset litrów wody mineralnej Muszynianka produkowanej przez zaprzyjaźnioną Spółdzielnię Pracy Muszynianka, która była też sponsorem naszego wydarzenia. Po zakończeniu oficjalnej części wszyscy goście zostali zaproszeni na Galę Konkursu im. Jacka Kuronia na Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. Konkurs organizuje od samego początku Fundacja FISE, a TISE włącza się w pracę audytorską oraz funduje część nagród.  W tym roku ku naszej radości Główna Nagrodę otrzymało przedsiębiorstwo społeczne Gospoda Jaskółeczka z Radomia, nasz wielopożyczkowy (już od siedmiu lat!), klient.  Oczywiście gratulujemy wszystkim nagrodzony, których pełna lista znajduje się tu: https://www.konkurs-es.org/