Dzisiaj przekroczyliśmy magiczną liczbę 300 udzielonych przez nasz ES Fundusz TISE, pożyczek. Trzechsetnym pożyczkobiorcą została warszawska Fundacja Picture Doc. W jej prace zaangażowane jest grono doświadczonych dokumentalistów, a trzon fundacji tworzą: Piotr Wójcik i Dominique Roynette. Wójcik to doświadczony dokumentalista. Od 1989 do 2011 fotograf i szef działu fotograficznego Gazety Wyborczej. Kurator wystaw, redaktor książek. Wykładowca fotoreportażu w Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Dominique Roynette to światowej sławy graficzka. W latach osiemdziesiątych dyrektor artystyczna w Liberation, po 1989 roku Gazety Wyborczej, a następnie Le Monde. Twórczyni aplikacji i książek multimedialnych.
Celem Fundacji jest uwalnianie aktywności przez wytyczanie pól wymiany wiedzy. Taką przestrzenią jest dokument. Wspólne tworzenie świadectw piśmienniczych, fotograficznych, audialnych i audiowizualnych służy otwarciu granic. Edukacja i wzrost świadomości sprzyja obronie praw obywatelskich, praw mniejszości, praw wykluczonych, kobiet, dzieci, niepełnosprawnych, imigrantów i uchodźców. W ubiegłym roku Fundacja zrealizowała niezwykły projekt „Polskie Wolności” realizowany we współpracy z Inicjatywą Razem 89 w 25 polskich miastach dla uczczenia 25lecia naszej wolności!
Fundacja świadczy też usługi graficzne, wydawnicze zarówno tradycyjne jak i realizowane w nowych technologiach, wideo i fotograficzne. Realizuje również wystawy i projekcie multimedialne. Dzięki pożyczce Fundacja sfinansuje zakup sprzętu niezbędnego do świadczenia usług graficznych, fotograficznych, produkcji i postprodukcji filmowej, prezentacji multimedialnych w tym muzycznych i filmowych dla dużych widowni, oraz do samodzielnego realizowania projektów audiowizualnych, projektowania książek, jak i organizacji warsztatów i przedsięwzięć kulturalnych.