Rekrutujemy i szukamy analityczki/analityka ds. ryzyka kredytowego MŚP

Analityczka/Analityk ds. ryzyka kredytowego MŚP

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Analiza i ocena ryzyka kredytowego wniosków pożyczkowych podmiotów sektora MŚP i przygotowanie opinii
 • Przeprowadzanie oceny adekwatności przyjmowanych zabezpieczeń
 • Współpraca z analitykami MŚP w zakresie optymalizacji poziomu ryzyka
 • Monitorowanie ryzyka portfela pożyczkowego i przygotowywanie rocznego przeglądu portfela
 • Konsultowanie profilu ryzyka większych transakcji na wczesnym etapie, przed napisaniem wniosku
 • Okresowe monitorowanie klientów i transakcji kredytowych oraz wykonywanie analiz scenariuszowych zgodnie z MSR w ramach przypisanego portfela klientów
 • Udział w projektach Działu Zarządzania Ryzykiem oraz w przygotowywaniu procedur wewnętrznych

WYMAGANIA:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki to finanse, rachunkowość, ekonomia, bankowość
 2. Minimum 3 lata doświadczenia w obszarze ryzyka kredytowego klientów z segmentu MŚP
 3. Bardzo dobra znajomość zasad analizy finansowej podmiotów gospodarczych
 4. Umiejętność samodzielniej pracy
 5. Odpowiedzialność i umiejętność podejmowania decyzji
 6. Dobra znajomości pakietu MS Office (Word, Excel)
 7. Znajomość języka francuskiego będzie dodatkowym atutem

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Naukę języka francuskiego
 • Dofinansowanie do kart MultiSport lub kart „kultura”
 • Dobrą atmosferę wynikającą ze współpracy i dzielenia się wiedzą

Kontakt: rekruracja@tise.pl

 

PRAWNICZKA/PRAWNIK – SPECJALISTA DS. WINDYKACJI

Miejsce pracy: Warszawa

 Opis zadań:

 • merytoryczne wsparcie Działu Windykacji w dochodzeniu roszczeń na etapie przedsądowym oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych Działu,
 • opiniowanie i przygotowywanie porozumień, ugód i pism przedprocesowych,
 • negocjowanie porozumień restrukturyzacyjnych w pożyczkobiorcami,
 • kontakt z sądami i kancelariami komorniczymi,
 • nadzór prawny nad procesem egzekucji należności,
 • bieżące doradztwo prawne związane z dochodzeniem oraz restrukturyzacją wierzytelności,
 • bieżąca obsługa prawna spółki oraz operacyjne wsparcie dla wszystkim działów w firmie w zakresie prawnym

 Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, prawnicze
 • Minimum 3 lata doświadczenia w obszarze windykacji w instytucji finansowej
 • Samodzielność, odpowiedzialność i terminowość
 • Umiejętność analitycznego myślenia i praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów, łatwość formułowania myśli i wniosków, zarówno w mowie, jak i piśmie
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Naukę języka francuskiego
 • Dofinansowanie do kart MultiSport lub kart „kultura”
 • Dobrą atmosferę wynikającą ze współpracy i dzielenia się wiedzą

Kontakt: rekruracja@tise.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY

Podstawą prawną przekazywanych informacji jest artykuł 12-13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., w dalszej treści klauzuli nazywany „Administratorem”.
Kontakt do administratora:
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)

Z Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo skontaktować kierując wiadomość listownie pod adres wskazany poniżej lub mailowo pod adres: iodo@tise.pl

Szczegółowe dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://tise.pl/

Dane kontaktowe:

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

 1. Okopowa 56, 01-042 Warszawa

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Udostępniane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (w zależności od wyrażonej zgody – także dla celów związanych z przeprowadzeniem przyszłych procesów rekrutacyjnych). Podane dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś udział.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB KATEGORIACH ODBIORCÓW
Aktualna rekrutacja jest przeprowadzana bezpośrednio przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
Wskazujemy jednak, iż w przypadku zgody wyrażonej dla celów polegających na przeprowadzeniu przyszłych postępowań rekrutacyjnych, Pana/Pani dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym z Administratorem. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez inne podmioty jest zawsze odrębnie zawarta umowa o powierzeniu przetwarzania danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA OBSZAR UE/EOG)
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

CZAS PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których są przetwarzane przez Administratora. Przede wszystkim wskazujemy, iż Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, ale nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia przesłania do Administratora dokumentacji rekrutacyjnej.
W przypadku zgody wyrażonej także na przyszłe rekrutacje, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres 24 miesięcy.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Ma Pan/Pani prawo do:
1) uzyskania dostępu do swoich danych,
2) żądania sprostowania lub usuwania danych,
3) ograniczenia przetwarzania swoich danych,
4) przeniesienia swoich danych,
5) prawo do złożenia sprzeciwu co do przetwarzanych danych.
W celu ich zrealizowania żądania, należy kontaktować się z Administratorem pod nasz adres kontaktowy.
W niektórych sytuacjach, ściśle określonych przepisami prawa, Administrator może odmówić wykonania określonego żądania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeśli uważa Pan/Pani, iż działania Administratora są niezgodne z prawidłowymi zasadami przetwarzania danych, prosimy o niezwłoczny kontakt.
Informujemy, iż w każdym czasie ma Pan/Pani prawo złożyć formalną skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PODSTAWA ŻĄDANIA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Pana/Pani dane osobowe nie podlegają decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałoby wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na wpłynąć na Pana/Pani sytuację.

Przedłużenie-Umorzenie. Dobre wieści dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Mamy dobre wieści dla Podmiotów Ekonomii Społecznej korzystających (lub planujących skorzystać) z programu pożyczek płynnościowych dla PES. Dzięki aneksowi do umowy, jaki właśnie podpisaliśmy z nadzorującym program Bankiem BGK, o pół roku wydłużony został termin składania wniosków o umorzenie części pożyczki (na naszej stronie internetowej możecie sprawdzić komu ono przysługuje -link w komentarzu. Dotychczas datą graniczną był 31 grudnia 2020 r., a teraz jest nim 30 czerwca 2021 r.
Dodatkowo – też do 30 czerwca – przedłużono obowiązywanie innych preferencyjnych warunków (oprocentowanie 0,06% i okres finansowania do 4 lat). Więcej informacji o pożyczce TUTAJ
Pożyczka jest udzielana przez TISE z publicznych środków krajowych, tj. przede wszystkim ze zwrotów z inwestycji udzielonych w ramach projektu BGK w Działaniu 1.4 PO KL oraz utworzonego z tych środków Funduszu Gwarancyjnego.

Godziny pracy TISE w Wigilię i w Sylwestra

Szanowni Państwo,

W Wigilię – 24 grudnia biura TISE będą nieczynne. Wracamy do pracy 28 grudnia.

W Sylwestra pracujemy do 14.00 i wracamy do biura 4 stycznia 2020 r.

Fundusz SVC FKIS-TISE prezentowany podczas webinarium EVPA

10 grudnia odbyło się webinarium zorganizowane przez naszych partnerów z EVPA pod tytułem „How can investors contribute to SDGs?” czyli „W jaki sposób inwestorzy mogą przyczynić się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju?” Jednym z panelistów był Michał Radziwiłł – wieloletni prezes TISE dziś zarządzający naszym funduszem typu social venture capital FKIS. Tutaj znajdą Państwo zapis webinaru: https://evpa.eu.com/…/2020-12-10-cee-webinar-series…/,