TISE operatorem regionalnym programu grantowego PARP

Z dumą i radością informujemy, że TISE znalazło się w gronie pięciu operatorów regionalnych programu grantowego organizowanego przez Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)! Celem projektu jest wsparcie odporności mikro, małych i średnich firm działających w branżach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce: hotelarskiej, gastronomicznej, cateringowej, turystycznej i kulturalnej. TISE zostanie operatorem w województwach mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Wsparcie będzie udzielane na unowocześnienie lub dywersyfikację działalności prowadzonej w tych sektorach. Efektem projektu ma być stworzenie warunków do budowania odporności na wypadek kolejnych kryzysów oraz rozwój przedsiębiorczości polskich firm.
W ciągu najbliższych tygodni zostanie podpisana umowa pomiędzy PARP a Operatorami. Wtedy też będziemy informować o szczegółach programu i uruchomimy stronę projektu z niezbędnymi informacjami i dokumentami. Nabór wniosków rozpocznie się najprawdopodobniej pod koniec I kwartału br.

Sukces naszego programu Unijna Pożyczka Rozwój Śląskiego!

Tuż przed końcem roku wypłaciliśmy ostatnie preferencyjne pożyczki i zamknęliśmy (z sukcesem!) linię #UnijnaPożyczkaRozwójŚląskiego – finansowaną ze środków UE i województwa śląskiego. Program wystartował latem 2018 roku i pozwolił na udzielenie #384 pożyczek na kwotę ponad #81 mln zł. Realizowaliśmy go w porozumieniu z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym European Investment Fund. Cieszymy się, że w ciągu tych pięciu lat udało się wesprzeć tyle ważnych inwestycji! Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli do Was wrócić z nowymi propozycjami preferencyjnych linii pożyczkowych!

Nowe władze TISE

3 stycznia 2024 r.  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TISE ustanowiło nową Radę Nadzorczą w składzie:

Rada Nadzorcza

Łucjan Zawartowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Bursig, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Joanna Wardzińska, Członkini Rady Nadzorczej

Michał Handzlik, Członek Rady Nadzorczej

Dany Maklouf, Członek Rady Nadzorczej

Karol Sachs, Członek Rady Nadzorczej

Rada powołała na stanowisko prezesa zarządu pana Artura Kozioła. Nowy prezes TISE ma 65 lat, jest absolwentem warszawskiej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (dziś SGH). Pracował i kierował zespołami różnych banków komercyjnych, firm leasingowych, biur maklerskich i firm doradczych. Ma też duże doświadczenie w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim.

TISE i PBS pasują do siebie – mówi Artur Kozioł. TISE zachowa swój dotychczasowy profil funduszu pożyczkowego dla mikro, małych i średnich firm oraz dla podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych. Dzięki wsparciu Poznańskiego Banku Spółdzielczego, jego lokalności i dobrej współpracy z siecią banków spółdzielczych będziemy jeszcze bliżej pożyczkobiorców z naszych grup docelowych podsumowuje nowy prezes TISE.

TISE ma nowego właściciela!

Początek tego roku  to czas dużych zmian w Towarzystwie Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE SA). Tuż przed Wigilią nasz dotychczasowy właściciel – francuski bank Crédit Coopératif podpisał umowę sprzedaży 100% akcji TISE polskiemu Poznańskiemu Bankowi Spółdzielczemu (PBS).

TISE było członkiem grupy kapitałowej Crédit Coopératif od czerwca 1991 roku czyli od daty rejestracji. Od roku 2009 ten francuski bank spółdzielczy był właścicielem 100% akcji TISE. Bank PBS należy do grupy spółdzielczej SGB, której przez wiele lat (do marca 2023 r.) TISE było jednym z największych akcjonariuszy; znamy się więc nie od dziś!

3 stycznia 2024 r.  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TISE ustanowiło nową Radę Nadzorczą (jej skład tutaj: https://tise.pl/team/), która powołała na stanowisko prezesa zarządu pana Artura Kozioła. Nowy prezes TISE ma 65 lat, jest absolwentem warszawskiej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (dziś SGH). Pracował i kierował zespołami różnych banków komercyjnych, firm leasingowych, biur maklerskich i firm doradczych. Ma też duże doświadczenie w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim.

Bank PBS działa na rynku od 130 lat i jest jednym z najstarszych banków spółdzielczych w Wielkopolsce i jednym z największych banków spółdzielczych w kraju. Swoją ofertę kieruje do średnich i małych firm produkcyjnych, usługowych, handlowych, zakładów rzemieślniczych, sektora rolnego, gospodarstw domowych i jednostek budżetu terenowego. Jest bankiem środowisk lokalnych. I właśnie to sprawia, że obydwie instytucje pasują do siebie – mówi Artur Kozioł. TISE zachowa swój dotychczasowy profil funduszu pożyczkowego dla mikro, małych i średnich firm oraz dla podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych. Dzięki wsparciu Poznańskiego Banku Spółdzielczego, jego lokalności i dobrej współpracy z siecią banków spółdzielczych będziemy jeszcze bliżej pożyczkobiorców z naszych grup docelowych podsumowuje nowy prezes TISE.

Biura TISE nieczynne w dniu 2 stycznia 2024

Życzymy Państwu wielu pożytecznych projektów w roku 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ i… wciągamy na maszt nasz nowy kalendarz. W TISE moc zmian – o czym opowiemy już wkrótce! Tymczasem jutro, we wtorek 2 stycznia 2024 wszystkie nasze biura będą nieczynne (odbieramy dzień wolny za 6 stycznia). Zapraszamy serdecznie już od środy!

[gallery ids="5182"]