Osoby chcące skorzystać z programu pożyczkowego „Wsparcie w Starcie II” z woj. łódzkiego od dzisiaj będą mogły dopełnić wszelkich formalności w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi.

Codziennie w godzinach 8.00-16.00 w nowym punkcie informacyjnym TISE będzie można zasięgnąć informacji i złożyć wniosek pożyczkowy. Pracownicy ŁARR będą też prowadzili szkolenia dla uczestników projektu oraz świadczyli dla nich usługi doradcze.

W ramach programu Wsparcie w Starcie II studenci (ostatniego roku), absolwenci (do 4 lat od uzyskania Dyplomu) i bezrobotni będą mogli otrzymać nawet 75 tys. zł nisko oprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu, zaś przedsiębiorcy pożyczkę w wysokości do ok 22 tys. zł na stworzenie miejsca pracy dla osób bezrobotnych. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA prowadzi ten program w woj. łódzkim i mazowieckim.  Tutaj znajda Państwo szczegóły programu Wsparcie w Starcie II