laure17 listopada wieczorem zostały ogłoszone wyniki piątej edycji Konkursu im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku.  O nagrody ubiegało się 25 finalistów.

W tym roku do dyspozycji Rady Konkursu było ponad 60 tys. zł w formie czterech nagród. Nagroda Główna Fundacji Crédit Coopératif i tytuł Przedsiębiorstwa Społecznego Roku powędrowały do wielkopolskiego Stowarzyszenia Integracji Społeczności Lokalnych. Działa ono na terenach wiejskich prowadząc schronisko dla bezdomnych zwierząt, w schronisku zaś pracują osoby wychodzące z bezdomności i uzależnień. TISE już po raz drugi ufundowało swoje Specjalne wyróżnienia TISE (o wartości 1,5 tys. zł) dla wszystkich finalistów.

Nagroda Fundacji BGK „Pomysł na Rozwój” o wartości 15 tys. zł przyznana została Diakonijnej Spółce Zatrudnienia sp. z o.o., która w Kwilczu w woj. wielkopolskim prowadzi zakład produkcji i obróbki elementów metalowych oraz zakład krawiecki. Spółka powołana przez polskie i niemieckie organizacje pozarządowe, Gminę Ewangelicko-Augsburską i władze gminy Kwilcz wspiera aktywizację społeczną i zawodową osób długotrwale bezrobotnych.

Wyróżnieniem PwC o wartości 5 tys. zł Rada Konkursu uhonorowała Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o. za konsekwentne działanie i stały rozwój przedsiębiorstwa. BPS działa w Biłgoraju i okolicach oferując usługi utrzymania zieleni i boisk sztucznym, prowadzi też myjnię samochodową. Zatrudnia osoby długotrwale bezrobotne.

W tym roku po raz pierwszy przyznano też Nagrodę ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych za sprawną komunikację i PR. Ta nagroda o wartości 3 tys. zł trafiła do Fundacji Integracja. Jednej ze starszych polskich organizacji działających na rzecz osób z niepełno sprawnościami. Wyróżnienie podkreśla sprawny i szybki kontakt Działu Usług Eksperckich z potencjalnymi klientami, przejrzystą i łatwo dostępną informację o ofercie na stronie internetowej oraz sprawne i umiejętne posługiwanie się mediami społecznościowymi jako narzędziem promocji i komunikacji z klientami.

Nie tylko Rada Konkursu decydowała o przyznaniu nagród. Nagrodę Laureatów o wartości 10 tys. zł ufundowaną przez Fundację Crédit Coopératif przyznali laureaci wszystkich poprzednich edycji Konkursu. Trafiła ona do Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej ARTE z Bielawy na Dolnym Śląsku. Laureaci podkreślili przede wszystkim umiejętne połączenie działalności rynkowej z pomysłem na aktywizację osób znacznie oddalonych od rynku pracy, po rozmaitych życiowych kryzysach.

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE została także po raz drugi zdobyła także Nagrodę Publiczności.

Globalna firma doradcza PwC przyznała także po raz piąty Nagrody PwC – mentoring dla liderów przedsiębiorstw społecznych. Ośmiu finalistów będzie doskonalić sposób funkcjonowania dzięki wsparciu doświadczonych mentorów z PwC: ARTE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna, Bialska Spółdzielnia Socjalna (działająca pod marką „Bialskie Cuda”), FLOW Spółdzielnia Socjalna, Fundacja „Praca dla Niewidomych” prowadząca Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej, Przedsiębiorstwo Społeczne Gospoda Jaskółeczka sp. z o.o., Spółdzielnia Socjalna „Wyspa Przygód”, Stowarzyszenie Pomocy SzansaWielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO.

Ponadto wszyscy finaliści otrzymali certyfikat jakości Znak Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej – Znak[eS] poświadczający wysoką jakość usług i produktów oferowanych przez przedsiębiorców społecznych.

Patronat medialny objęły: Ekonomiaspoleczna.pl, Odpowiedzialnybiznes.pl, Magazyn Personel i Zarządzanie, Magazyn THINK TANK, RDC, TVP INFO.

przemowa2

Nagrodę wręczyli Cyrille Langendorf i Karol Sachs reprezentujący Fundacji Crédit Coopératif

 

laureat-wilekopomoc1

Nagroda Główna Fundacji Crédit Coopératif i tytuł Przedsiębiorstwa Społecznego Roku powędrowały do wielkopolskiego Stowarzyszenia Integracji Społeczności Lokalnych