Dziś wieczorem rozpoczynają się Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej – największa coroczna ogólnopolska konferencja poświęcona przedsiębiorczości społecznej, gromadząca praktyków, teoretyków, przedstawicieli administracji państwowej i samorządów, przedsiębiorców i naukowców.

Patronem i pomysłodawcą konferencji jest Stała Konferencja Ekonomii Społecznej. Do tej pory odbyło się osiem edycji konferencji, w 2014 roku gościła ona w Warszawie, a wcześniej w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Szczecinie. W tym roku IX OSES organizatorem imprezy jest SKES, a TISE jest jednym z czterech organizatorów programowych wydarzenia. mamy nadzieje, że wszystko uda się znakomicie! Szczegółowy program>

OSES_zielone

 

 

identyfikator