W związku z realizacją projektu „TRUST BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój  Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych SA zwraca się z prośbą o złożenie oferty na pełnienie obowiązków specjalistów ds. kontaktów z samorządami  zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Oferty można składać do dnia 27.10.2017.

W załączeniu szczegóły zapytania ofertowego, formularz ofertowy z załącznikami.

Zalacznik_1_szczegolowy_opis_dzialania_akceleratora

Zapytanie_ofertowe_specjalista_ds_samorzadow_formularze

Zapytanie_ofertowe_TISE_ekspert ds. samorządów