belka-opole

Od kilku dni przy ulicy Ozimskiej 4/7 (tel. 775466170) działa biuro TISE, w którym małe i średnie firmy z Opolszczyzny mogą składać wnioski o preferencyjne pożyczki. A dziś napisała o nas pani Katarzyna Kownacka z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. 

Unijna pożyczka w TISE do 500 tys. zł

Do 500 tys. zł unijnej pożyczki mogą pozyskać przedsiębiorcy z województwa opolskiego poprzez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych na rozwój swoich firm. To jeden z pięciu pośredników udzielających takiego wsparcia.

Chodzi o pożyczki, na które pieniądze zostały zarezerwowane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W sumie na ten cel przeznaczonych zostało w naszym regionie ponad 336 mln zł. W ostatnich dniach września Bank Gospodarstwa Krajowego, któremu województwo opolskie przekazało tę pulę pieniędzy, podpisał pierwsze umowy z pierwszymi pięcioma instytucjami. I to właśnie one udzielają unijnych pożyczek.

Jest wśród nich także Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych  (TISE) z Warszawy, które w związku z tym na początku października uruchomiło swoje biuro w Opolu na ul. Ozimskiej 4/7 (tel. 775466170). Tam właśnie można składać wnioski o pożyczki oraz dowiedzieć się więcej o warunkach ich przyznawania. Uruchomiona została też podstrona internetowa TISE z wszelkimi informacjami, dokumentami i kontaktami dla przedsiębiorców z woj. opolskiego dotyczącymi tego tematu: https://tise.pl/offers/efektywne-opolskie-duza-pozyczka-inwestycyjna/

Firmy zainteresowane pozyskaniem pożyczki właśnie w TISE już mogą składać wnioski. Jej oprocentowanie może wynieść od 1,83 proc. do 2,83 proc. Zabezpieczeniem mogą być: weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe, przewłaszczenie ruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia czy hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia. – Wnioski firm o te pożyczki mają być rozpatrywane w terminie do 10 dni od złożenia kompletu dokumentów – deklaruje Krzysztof Rykowski, dyrektor ds. komunikacji TISE S.A.

Pieniądze na pożyczki udzielane m.in. przez TISE zarezerwowane zostały w poddziałaniu 2.1.1 Nowe produkty i usługi. Przedsiębiorcy będą je mogli przeznaczyć np. na inwestycje dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia czy sprzęt produkcyjny, który ma pomóc wprowadzać na rynek nowe albo ulepszone produkty lub usługi, a także na inwestycje w rozwój przedsiębiorstw.

Warto też wiedzieć, że zakup niezabudowanych lub zabudowanych gruntów w ramach finansowanej z pożyczki inwestycji możliwy jest tylko do 10 proc. puli pieniędzy wypłaconych pożyczkobiorcy, a pula na zakup samochodów osobowych musi być związana z celami programu i wynosić nie więcej niż 100 tys. zł. Pożyczka udzielana z unijnej puli RPO WO 2014-2020 nie może też nakładać się finansowaniem z innymi funduszami, programami, środkami czy instrumentami Unii Europejskiej,

Standardowy okres spłaty małych unijnych pożyczek w woj. opolskim to 5 lat, a dużych (TISE udziela tylko takich) – 7 lat. Czym pożyczki te będą się różnić od tych udzielanych przez komercyjne banki? M.in. tym, że są dedykowane tylko dla przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie woj. opolskiego, ale również niskimi kosztami i długą karencją w spłacie kapitału oraz brakiem opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą. Ich oprocentowanie może być ustalane na warunkach rynkowych, ale także na warunkach korzystniejszych, niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis.

Na preferencyjne warunki mogą liczyć firmy działające w obszarze którejś z opolskich inteligentnych specjalizacji regionalnych (technologie chemiczne, technologie budownictwa i drewna, przemysł maszynowy i metalowy, technologie przemysłu energetycznego, w tym te związane z odnawialnymi źródłami energii oraz poprawą efektywności energetycznej oraz technologie rolno-spożywcze oraz procesy i produkty ochrony zdrowia i środowiska), a także przedsiębiorstwa ekologiczne albo przedsiębiorstwa realizujące inwestycje ekologiczne. O jakich preferencjach mowa? Np. o wydłużeniu karencji w spłacie z 6 do 24 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki.