Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA informuje zgodnie z pkt. 8.1 Zapytania ofertowego, że w wyniku prowadzonego naboru kandydatów na ekspertów do współpracy przy Projekcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.1. wybrano oferty następujących osób:

Samuel Barco

Bruno Dunkel

Piotr Kazimierczyk

Rafał Sułkowski

Teresa Zagrodzka

Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział i zainteresowanie.