Zawiadamiamy, że w związku z wyczerpaniem się przyznanej Funduszowi TISE puli środków w programie „Pożyczka Płynnościowa PES”, wnioski pożyczkowe od podmiotów ekonomii społecznej umieszczane są na liście rezerwowej. Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych  tygodni będziemy mogli poinformować Państwa o wznowieniu Programu.

Serdecznie pozdrawiamy,

Zespół TISE!