5 kwietnia przedstawiciele TISE brali udział w konferencji „TRZECI SEKTOR W POLSCE – AKTUALNY STAN I PROBLEMY ORAZ KIERUNKI I PERSPEKTYWY ZMIAN” odbywającej się w siedzibie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Tyszkiewiczów – Potockich. Konferencja została organizowana przez ESpol. Jej ideą było zaprezentowanie najbardziej aktualnej tematyki dotyczącej działalności NGO-sów, a zarazem stworzenie platformy do wymiany doświadczeń, dyskusji i nawiązywania współpracy. Do udziału zaproszono przedstawicieli NGO-sów, reprezentantów państwowej administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, a także przedstawiciele świata nauki. Honorowym patronatem wydarzenie objęła pani minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. szczegółowe podsumowanie konferencji znaleźć można pod linkiem: http://brf-espol.pl/pl/news.

kongres-supera

 

20160405_111057