Bądźcie innowacyjni -zachęcał studentów i pracodawców prorektor UW prof. Alojzy Z. Nowak podczas Europejskich Dni Pracodawcy organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie i Uniwersytet Warszawski w siedzibie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. 6 kwietnia zaprezentowaliśmy tam pożyczkę „Pierwszy Biznes wsparcie w Starcie” podczas seminarium „Usługi urzędów pracy i partnerów rynku pracy dla pracodawców”. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu pracodawców i studentów UW. Informacje o pożyczce znalazły się w materiałach konferencyjnych oraz na stoisku WUP na towarzyszących seminarium targach. Pracodawcy, studenci i absolwenci czekamy na Was!

BUW BUW1 BUW3