Z dumą informujemy, że   Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE uhonorował nas nagrodą Biznes Protektor 2022! Kapituła przyznała pięć nagród specjalnych i dziesięć nagród branżowych. TISE uhonorowano nagrodą w kategorii „Fundusz Pożyczkowy”!
Celem Nagrody jest uhonorowanie instytucji finansowych pełniących funkcję pośredników Instrumentów finansowych UE, których celem jest ograniczenie negatywnych ekonomicznych skutków pandemii u polskich MŚP, a także promocja instrumentów finansowych Unii Europejskiej. Więcej informacji tutaj: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/biznes-protektor-2022/