Od przeszło trzech lat  TISE, poprzez swój fundusz FKIS (www.fkis.pl) prowadzi projekt #SocialVentureCapital, który pozwala na sfinansowanie niestandardowych inwestycji przedsiębiorstw społecznych. Dwa lata temu zainwestowaliśmy i staliśmy się partnerem społecznego start’upu Solace Housing produkującego (w Rucianem-Nidzie na Mazurach) kompaktowe domy przyszłości – niedrogie całoroczne budynki mieszkalne wysokiej jakości, neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla i plusenergetyczne (czyli produkujące więcej energii ze źródeł odnawialnych niż jej zużywają!) Misją Solace i jego ekipy jest zmniejszenie zmian klimatycznych poprzez zrównoważone budownictwo mieszkaniowe, które jest skalowalne, przystępne cenowo i ma pozytywny wpływ na jakość życia i środowiska. Do dziś solaceowcy wyprodukowali i zmontowali 17 domów w różnych formach i rozmiarach (w ich menu znajdziemy cztery typy budynków: od najmniejszego – 35 metrowego, przez 70, 90 aż do 220m2! Jeśli więc szukacie tego typu rozwiązania waszych problemów mieszkaniowych (lub działkowych) to skontaktujcie się z ekipą Solace, odwiedźcie pokazowy dom lub obejrzyjcie film na YT. A jeśli jakieś przedsiębiorstwo społeczne szuka mniejszościowego inwestora do podobnego projektu to nasz Zespół SVC chętnie z Wami porozmawia. Tutaj znajdziecie pełny opis naszej działalności, przykłady innych inwestycji i kontakt do nas: www.fkis.pl Czekamy na Was! Projekt finansowany jest przez fundusze europejskie (PO WER) i środki własne TISE.

Fundusz Kapitałowych Inwestycji Społecznych (FKIS) to jedyny fundusz typu Social Venture Capital w Polsce! Został utworzony w roku 2018 przez TISE  z  funduszy UE (PO WER) i środków TISE. Jego zadaniem jest inwestowanie  typu venture capital w podmioty ekonomii społecznej.

SVC to sposób finansowania wykorzystujący model strategii venture capital do finansowania inwestycji organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, które generują duży wpływ społeczny, a jednocześnie mają charakter przedsięwzięcia biznesowego. Najczęściej dotychczas spotykanymi instrumentami finansowymi były pożyczki i gwarancje. Teraz, dzięki SVC podmioty ekonomii społecznej mogą skorzystać z inwestycji kapitałowych lub quasi kapitałowych – pożyczek podporządkowanych. poprzez które FKIS uczestniczy w ryzyku przedsięwzięcia bez wymagania zabezpieczeń rzeczowych i z kosztem uzależnionym od osiąganych wyników.

Wraz z analizą ekonomiczną przedsięwzięcia, obejmującą wyniki finansowe (już osiągnięte i oczekiwane)  oraz przewidywany wzrost obrotów, sumy bilansowej czy wzmocnienie pozycji na rynku, z każdym beneficjentem ustalane są indywidualne wskaźniki społeczne, które inwestobiorca zobowiązuje się osiągnąć w ramach realizacji przedsięwzięcia. Mogą one być mierzone np. liczbą planowanych do utworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym czy innymi wskaźnikami mierzącymi działania zmierzające do realnego polepszenia sytuacji tychże osób.

Fundusz wspiera podmioty na terenie całego kraju inwestując w podmioty ekonomii społecznej o różnej formule prawnej.

W ciągu trzech lat działalności FKIS dokonał siedmiu inwestycji na kwotę prawie 5 milionów złotych.