Wczoraj wieczorem z okazji 95-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego odbyła się Gala Partnerów BGK podczas której TISE zostało uhonorowane nagrodą specjalną za „szczególny wkład i osiągnięcia w dystrybucji środków unijnych i krajowych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wspieranie misji podmiotów ekonomii społecznej.” Wciągu ośmiu lat współpracy pomiędzy TISE a BGK udzieliliśmy ponad 4000 pożyczek w ramach kilkudziesięciu umów operacyjnych o wartości ponad pół miliarda złotych. Dziękujemy!

Zarząd BGK oraz TISE