Znane są harmonogramy szkoleń w ramach II akredytacji w projekcie Programator przygotowane przez dwie instytucje szkoleniowe, które już uzyskały akredytację: Altkom Akademia oferująca kształcenie na trzech ścieżkach: Web front end, Full stack React/Vue, Java oraz C-school na dwóch ścieżkach: Full stack React/Vue, Java. Harmonogram można znaleźć tutaj: https://programator.dudaone.com/our-services.

Informujemy, że w ramach akredytacji uzupełniającej wpłynęło zgłoszenie jednego organizatora kształcenia oferującego dwie dodatkowe ścieżki: programista PHP i programista testów automatycznych. Trwa ocena wniosku, wyniki akredytacji będą znane najpóźniej w ostatnim tygodnia lipca 2019r. W przypadku pozytywnej oceny harmonogram szkolenia zostanie udostępniony jeszcze w lipcu 2019r.

Projekt PROGRAMATOR jest prowadzony przez konsorcjum TISE/Asistera w ramach projektu Programuj z Powerem finansowanego dzięki unijnemu Programowi Operacyjnemu Wiedza Edukacja Rozwój.