Już niedługo na Słowacji rozpocznie działalność pierwszy fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej finansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z jego dwóch operatorów będzie należący do Crédit Coopératif  polski fundusz pożyczkowy TISE. Słowackie Ministerstwo Finansów i Slovak Investment Holding rozstrzygnęły przetarg na prowadzenie funduszu jesienią. W grudniu parafowano umowę, a kilka dni temu podpisano ją w ostatecznym kształcie. Nowy fundusz będzie dysponował 3,75 mln EUR. Pożyczki będą udzielane na okres do 7 lat, a wysokość pojedynczej pożyczki będzie mogła wynieść 0,5 mln EUR.

Rynek przedsiębiorczości społecznej Europy Środkowej i Wschodniej (w tym Słowacji) znany jest TISE już od kilku lat. TISE udziela tam pożyczek z funduszy własnych z gwarancją unijną EaSI.

Na zdjęciach poniżej wiceminister Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny  Republiki Słowacji pan Branisłav Ondrus, Ivan Lesay – prezes Slovak Investment Holding, który zarządza funduszem oraz członkowie zarządu TISE: prezes Mikołaj Kowalczyk, Joanna Wardzińska – wiceprezeska a także Teresa Zagrodzka – Dyrektorka Działu ES w TISE

Fundusz pożyczkowy jest finansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Financovanie je zabezpečené v rámci prínosov z podpory z operačného programu, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov