Już po raz piąty odbyły się Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej – doroczna impreza, której celem jest  integracja środowiska ekonomii społecznej, wymiana doświadczeń i idei, kreowanie nowych rozwiązań. Podczas odbywającego się w dniach 19-20 września w Szczecinie OSESu odbyło się kilka sesji plenarnych, wiele prezentacji i warsztatów, targów, koncertów i oczywiście… after party.
TISE we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zorganizowało sesję poświęconą kierunkom rozwoju instrumentów finansowych w kontekście potrzeb przedsiębiorczości społecznej i ich adekwatności w obliczu wyzwań XXI wieku.
W sesji wzięli udział:
Anna Gajewska – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego
Lars Hektoen Prezes Zarządu ( CEO) Cultura Bank z Oslo,
Karol Sachs – Honorowy Przewodniczący Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych/Bank Credit Cooperatif  z Francji,
Melisa Kozak z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego z Brukseli,
Gianluca Laurini, CoopFound  z Włoch,
Gregor Sakovic (Sklad05) ze Słowenii
Joanna Wardzińska Wiceprezes TISE SA, która moderowała i podsumowywała dyskusję. Zapis sesji ukaże się w broszurze podsumowującej tegoroczny OSES o czym poinformujemy na naszej stronie.