Od dzisiaj TISE udziela preferencyjnych pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z terenu Dolnego Śląska. Wszystko to za sprawą podpisanej właśnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, umowy, na mocy  której TISE zostało pośrednikiem finansowym BGK. Pożyczki będą udzielane w ramach unijnej inicjatywy Jeremie. Są przeznaczone zarówno dla firm od dawna obecnych na rynku jak i przedsiębiorstw typu START-UP. Wysokość pożyczki może stanowić nawet 90% inwestycji i wynosić do 300 tys. zł.  Oprocentowanie preferencyjne z pomocą de minimis wynosi 2% w skali roku (z dodatkowym zabezpieczeniem pożyczki w postaci cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie), a oprocentowanie na warunkach rynkowych od 4,35% w skali roku. Pożyczki udzielane są na okres do 5 lat. Jednocześnie TISE otworzyło we Wrocławiu swoje biuro przy ulicy św. Elżbiety 4, tel. 786 840 500.

fotografie_ng6833_sw_500

 

fotografie_ng6838_sw_500

 

 

belka-ost