O TISE

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy ZLSP

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP) jest dobrowolną i samorządną organizacją zrzeszającą spółdzielnie pracy i organizacje spółdzielcze w Polsce. Powstał 14 listopada 1991 r. w Warszawie. Posiada osobowość prawną – działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 7 lipca o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze i zmianie niektórych innych ustaw oraz własnego statutu. ZLSP jest sygnatariuszem naczelnego organu samorządowego polskiej spóldzielczości – Krajowej Rady Spółdzielczej – w której posiada 13% mandatów oraz stanowiska: Wiceprezesa Zarządu, Przewodniczącego Komisji Lustracyjnej oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Ekonomiczno-Prawnej. Jest też członkiem Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (International Co-operative Alliance – ICA); Międzynarodowej Organizacji Spółdzielni Przemysłowych Artystycznych i Usługowo-Produkcyjnych (International Organization of Industrial Artisanal and Service Producers' Co-operatives – CICOPA); i Europejskiego Komitetu Spółdzielni Pracy (European Committee of Workers' Co-operatives – CECOP); Prezes Zarządu ZLSP jest członkiem kierownictwa CECOP/Rady Administracyjnej).

www.zlsp.org.pl

 

 

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Spółdzielczą Grupę Bankową tworzą: 206 Banków Spółdzielczych i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Nasze atuty to rozbudowana sieć ponad 1.800 placówek oraz elektroniczne kanały dostępu. Ponadto SGB umożliwia swoim Klientom dostęp do środków pieniężnych poprzez 3.000 bezprowizyjnych bankomatów. Połączenie nowoczesności z ponad 150-letnią tradycją i polskim kapitałem budowanym od pokoleń determinuje mocną pozycję banków spółdzielczych na rynku usług finansowych.

Fundusz Wschodni d. Capitales

Capitales jest profesjonalną firmą doradztwa finansowego działającą w segmencie małych i średnich firm. Wspiera rozwój i wzrost wartości przedsiębiorstw w oparciu o długotrwałą współpracę z klientem.

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Misją Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych jest działanie w sposób systemowy na rzecz wzrostu zatrudnienia.

Staramy się tak wpływać na zmiany systemu społeczno-ekonomicznego, aby był on coraz bardziej elastyczny, otwarty na współpracę i efektywny. Uważamy, że nie jest to możliwe bez włączania obywateli w tworzenie i realizację zadań publicznych. Dlatego też takie terminy jak „ekonomia społeczna” czy „partycypacja publiczna” są dla nas bardzo ważne.

Ekonomia Społeczna

Portal ekonomiaspoleczna.pl to ogólnopolski portal poświęcony przedsiębiorczości społecznej. Skierowany jest do osób i instytucji prowadzących, bądź planujących prowadzenie przedsiębiorstw społecznych, a także do wszystkich zainteresowanych bliższym poznaniem samej idei oraz warunków rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce i na świecie. Portal prowadzony jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Coopest

Coopest jest belgijskim funduszem kapitałowym wspierającym podmioty Ekonomii w krajach Europy środkowej i wschodniej.

Biuro Doradztwa Ekonomiczno-Prawnego PROFI

Biuro Doradztwa Ekonomiczno-Prawnego PROFI posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze doradztwa gospodarczego. PROFI koncentruje się na: pozyskiwaniu dotacji unijnych,

koordynacji projektów inwestycyjnych, koordynacji projektu odnawialnych źródeł energii OZE.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności, specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia ekonomicznie efektywne i operacyjnie skuteczne wspieranie państwowych programów społeczno-gospodarczych oraz samorządowych programów rozwoju regionalnego. Dba o nowoczesność i wysoką jakość oferty oraz podtrzymywanie dobrych relacji z Klientami, elastycznie reagując na ich potrzeby.

Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest sprawna i efektywna kosztowo realizacja działalności zleconej przez Państwo, uzupełniona przez rozwój atrakcyjnej oferty działalności własnej dla wybranych segmentów rynku, w których bank może wykorzystać swoje naturalne przewagi.