Od grudnia 2017 do kwietnia 2022 prowadziliśmy innowacyjny program pożyczkowy „Pomorze Przyszłości” pozwalający na finansowanie inwestycji badawczo-rozwojowych (B+R) firm działających na terenie województwa pomorskiego. Program właśnie się zakończył. Dzięki niemu kwotą prawie 44 mln zł sfinansowaliśmy 15 innowacyjnych inwestycji.
Pożyczek udzielaliśmy firmom młodym (funkcjonującym na rynku nie dłużej niż 7 lat), na okres do 10 lat, a wysokość pojedynczej pożyczki mogła wynieść nawet 5 mln złotych!
W ramach projektu sfinansowano m.in: budowę innowacyjnego systemu rozpoznania dna morskiego, badania nad treningiem kognitywnym, stworzenie prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej, prace badawcze nad nowatorską igłą do biopsji prostaty czy testem do badania predyspozycji onkologicznych. Dzięki udziałowi w Programie nasi pożyczkobiorcy wdrożą też zastosowanie kryptografii do przeciwdziałania przestępstwom internetowym i technologii VR do szkoleń operatorów suwnic stoczniowych. Bardzo wszystkim uczestnikom i nadzorującym projekt dziękujemy i cieszymy się, że przyniósł takie rezultaty!
Program „Pomorze Przyszłości” jest finansowany z funduszy UE i środków województwa pomorskiego.