Pod koniec marca TISE podpisało z bankiem BGK umowę dotyczącą udzielania pożyczek płynnościowych POIR dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z woj. lubuskiego i wielkopolskiego. Program ruszył dokładnie przed miesiącem – 12 kwietnia 2022 r. punktualnie o godzinie 9.00. Od momentu jego uruchomienia (otwarcia drzwi w poznańskim biurze TISE i jednoczesnego aktywowania skrzynki mailowej) do TISE wpłynęło lub zostało osobiście złożonych 459 wniosków na kwotę 320 084 356,98 zł. Środki przeznaczone na realizację programu wynoszą 55 555 555,56 zł z czego 50 mln zł stanowią środki przekazane przez Bank BGK, a 5.555.555.56 zł – środki przekazane przez TISE.

Pożyczki płynnościowe POIR są udzielane z funduszy UE (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) udostępnianych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz wkładu własnego TISE, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego lub wielkopolskiego, w celu zapewnienia im finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi pandemią COVID-19, w tym w związku z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19.

Pożyczki (do 15 mln zł) są udzielane na okres do 6 lat, a ich stałe oprocentowanie wynosi 0%.