Pół roku przed czasem z sukcesem zakończyliśmy projekt realizowany w ramach inicjatywy JEREMIE na Mazowszu. W pierwszych dniach czerwca 2014 wypłaciliśmy ostatnią preferencyjną pożyczkę w ramach prowadzonego przez TISE, a działającego w ramach Inicjatywy JEREMIE, Funduszu Pożyczkowego Mazowsze i z sukcesem zakończyliśmy cały projekt!  W ciągu 11 miesięcy działalności Funduszu udzieliliśmy 77 preferencyjnych pożyczek na kwotę ponad 11 mln. zł (z czego 2 mln pochodziły ze środków własnych TISE).  Średnia wartość pożyczki wyniosła 123 tys. zł. Pożyczki przeznaczone  były dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców mających siedzibę i prowadzących działalność w województwie mazowieckim.