Od dzisiaj, 17 listopada studenci (ostatniego roku), absolwenci (do 4 lat od uzyskania Dyplomu) i bezrobotni w całej Polsce będą mogli otrzymać nawet 74 tys. zł nisko oprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu, zaś przedsiębiorcy pożyczkę w wysokości do ok 22 tys. zł na stworzenie miejsca pracy dla osób bezrobotnych. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA będzie ten program prowadziło w woj. łódzkim i mazowieckim. Tutaj znajda Państwo szczegóły programu Wsparcie w Starcie II

Inicjator programu, czyli Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczy w najbliższych latach aż 500 mln zł na rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy. Operatorem programu w całej Polsce jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

O pożyczkę mogą się ubiegać:

  • osoby bezrobotne bez względu na wiek, zarejestrowane w urzędzie pracy,
  • absolwenci wyższych uczelni prywatnych lub państwowych w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu,
  • absolwenci szkół średnich w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu,
  • studenci ostatniego roku studiów.

Pożyczki na założenie działalności gospodarczej będą udzielane na następujących warunkach:

  • 74 tys. zł czyli aktualnie maksymalna kwota pożyczki stanowiąca 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju,
  • preferencyjne oprocentowanie na poziomie ¼ stopy redyskonta weksli – aktualnie 0,56% w skali roku,
  • okres spłaty do 7 lat,
  • możliwość karencji w spłacie kapitału do roku.

Osoby składające wniosek o pożyczkę będą mogły uzyskać poradę bezpośrednio w instytucjach przyjmujących dokumenty. Ci, którzy pożyczkę dostaną, otrzymają również bezpłatne doradztwo i szkolenia, w zakresie zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania i prowadzenia księgowości.

Program umożliwia także uzyskanie pożyczki uzupełniającej na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, w tym bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP), już po trzech miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych pożyczki. Wysokość pożyczki uzupełniającej może wynieść do 22 tys. zł. Po spełnieniu warunku utrzymania przez rok stanowiska utworzonego dla osoby bezrobotnej skierowanej przez urząd pracy, pożyczkobiorca może wnioskować o umorzenie pozostałej do spłaty kwoty kapitału pożyczki uzupełniającej. Pożyczkę na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej mogą otrzymać także przedsiębiorcy, niepubliczne szkoły i przedszkola oraz żłobki i kluby dziecięce.