Właśnie wróciliśmy z VI Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej zorganizowanego w Warszawie przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS).

Podczas Forum rozmawiano o przyszłości spółdzielczości socjalnej, w tym w kontekście aspektów finansowych i perspektywy 2014–2020, o finansowaniu rozwoju spółdzielni w ramach zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych, o współpracy z biznesem, ale także współpracy między nami, np. w ramach konsorcjów i o wielu jeszcze ważkich kwestiach i o tysiącach innych kwestii istotnych dla środowiska ekonomii społecznej.

TISE zorganizowało dla uczestników Forum  Klinikę Finansową ES Funduszu, w której odpowiadaliśmy na wszystkie pytania dotyczące kwestii pożyczek, bilansów i rachunków wyników. Poprowadziliśmy też warsztat „Pożyczka – zagrożenie czy szansa”, a Teresa Zagrodzka – dyrektorka Działu Ekonomii Społecznej TISE uczestniczyła w panelu dyskusyjnym „Obecne i planowane wsparcie finansowe dla spółdzielczości socjalnej (instrumenty zwrotne i bezzwrotne”, moderowanym przez Karolinę Cyran-Juraszek, w którym uczestniczyli także przedstawiciele Banku BGK oraz sektora spółdzielczo-socjalnego. Było miło i merytorycznie, Do zobaczenia za rok!

For-spol-soc

forum-spol-socjal-1