Nie informowaliśmy o tym wcześniej bo byliśmy zalani falą telefonów od podmiotów ekonomii społecznej chcących skorzystać z preferencyjnej pożyczki płynnościowej. Pożyczka oczywiście jest u nas wciąż dostępna dla PES z całej Polski! Udzielamy jej na okres do 4 lat z oprocentowaniem wynoszącym 0,1% w skali roku. Wysokość pożyczki to maksymalnie 25% wartości rocznego obrotu (z działalności gospodarczej i/lub odpłatnej), ale nie więcej niż 100 tys.

Czekamy na was mailowo i telefonicznie. Więcej szczegółów i dokumenty znajdziecie tu: https://tise.pl/offers/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

Pożyczki udzielane są z publicznych środków krajowych, tj. przede wszystkim ze zwrotów z inwestycji udzielonych w ramach projektu BGK w Działaniu 1.4 PO KL oraz utworzonego z tych środków Funduszu Gwarancyjnego.