Od dzisiaj mikro, małe i średnie firmy z Opolszczyzny mogą korzystać z preferencyjnej pożyczki „Innowacje Opolskie”. Pożyczka, której kwota może wynieść nawet 1 mln zł będzie udzielana na okres do 7 lat, a jej preferencyjne, stałe oprocentowanie wynosi zaledwie 1% w skali roku!

Dzięki pożyczce można będzie sfinansować inwestycje polegające na budowie, rozbudowie lub zakupie wyposażenia dla zaplecza badawczo – rozwojowego (B+R) w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, rozumianego jako zaplecze służące do systematycznego prowadzenia prac twórczych dla zwiększenia zasobów wiedzy, znalezienie zastosowań dla tej wiedzy.

Preferencyjne środki pozwolą także na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z budową/rozbudową/zakupem wyposażenia dla zaplecza służącego do prowadzenia działalności B+R (badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe) i co najważniejsze na wdrożenie wyników prac B+R prowadzonych w przedsiębiorstwie Pożyczkobiorcy.

Pożyczki udzielane są ze środków UE i RP z programu RPO WO 2014-2020.

Szczegóły pożyczki i kontakt do naszego Biura w Opolu znajdziecie tu: https://tise.pl/offers/unijna-pozyczka-opolskie-innowacyjne