Jeszcze przez kilkanaście tygodni zapraszamy przedsiębiorstwa społeczne do skorzystania ze środków (pożyczkowych lub inwestycyjnych) oferowanych prze należący do TISE – Fundusz Kapitałowych Inwestycji Społecznych (FKIS). Fundusz został utworzony w roku 2018 w ramach projektu finansowanego z funduszy UE (PO WER) i ze środków TISE SA. Działalność FKIS wspiera przedsięwzięcia polskich podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych prowadzących działalność biznesową (w ramach działalności gospodarczej lub odpłatnej). Dotychczas FKIS wsparł dziewięć inwestycji społecznych kwotą 6,7 mln zł! Czekamy więc na zgłoszenia kolejnych zainteresowanych przedsiębiorstw społecznych.  A więcej o działalności #FKIS przeczytacie na: www.fkis.pl