Kilka dni temu minęła ważna dla nas i… dla środowiska ekonomii społecznej w Polsce rocznica! Otóż przed dziesięciu laty, w ostatnich dniach styczniu 2013 roku Zarząd TISE podpisał z Zarządem Banku BGK (w obecności ówczesnego ministra Pracy i Polityki Społecznej, ówczesnej wiceminister Rozwoju Regionalnego, ówczesnego Ambasadora Francji, ówczesnego członka zarządu Crédit Coopératiff i Dyrektora ówczesnego Departamentu Pożytku Publicznego (nieodżałowanego Krzysztofa Więckiewicza)  umowę na prowadzenie pilotażowego funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej finansowanego z unijnych środków Europejskiego Funduszu Społecznego!

Do dziś w TISE udzieliliśmy łącznie 1581 preferencyjnych pożyczek na kwotę 161 mln zł. Dzięki temu spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, kościelne osoby prawne, spółki non-profit, podmioty reintegracyjne z terenu całej Polski zyskały nowe źródło finansowania swoich inwestycji i rozwoju. Każdy z tych projektów ma swoją opowieść, a większość z nich to historia sukcesu społecznego i ekonomicznego. Oczywiście przed startem programu były dłuuuugie lata dyskusji środowiskowo-ministerialnych, przygotowań formalno-prawnych, a potem… przetarg. Dziś dla wszystkich aktorów sceny ekonomii społecznej w Polsce fakt istnienia funduszu (teraz nawet kilku – pozdrawiamy naszych partnerów i konkurentów) sprawnie udzielającego preferencyjnych pożyczek PESom jest oczywisty, ale przed dekadą wcale tak nie było! TISE (wyposażone we własne, kilkuletnie doświadczenie pożyczkowe oraz know-how swojego założyciela – Banku BISE i  właściciela – Banku Crédit Coopératif) wiedziało, że to się może udać! Program opracowano w ówczesnym Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (dziś Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej) i Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (dziś Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej), a jego zarządzanie powierzono Bankowi BGK (nazwa niezmienna od stu lat 😉). Uznano, że pierwsza edycja będzie pilotażem, który sprawdzi czy warto ryzykować i pokaże jak naprawdę wygląda rynek ekonomii społecznej w Polsce i czy w ogóle są jacyś chętni do zaciągania (i spłacania) zobowiązań kredytowych. Pilotaż trwał od stycznia 2013 do grudnia 2016 i… się udał. Pierwszej pożyczki (spłaconej po pięciu latach) udzieliliśmy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom niesprawnym ruchowo (dziś to Fundacja Aktywizacja działająca na rzecz wszystkich osób z niepełnosprawnością bez względu na ich profesję). Dzięki niemu skonstruowano następne programy pożyczkowe (Od roku 2016 program jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). W tym samym nurcie (już tylko z funduszy krajowych), ale w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, w trudnym czasie pandemii, uruchomiono też (obsługiwaną m.in. także przez nas) pożyczkę płynnościową dla PES, a w momencie rozpoczęcia wojny w Ukrainie Pożyczkę Misyjną.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w stworzenie i rozwój projektu! No i nie poprzestajemy na tych 1581 pożyczkach i…wciąż na Was czekamy przedsiębiorcy społeczni! Tutaj więcej informacji i dokumenty aplikacyjne! https://tise.pl/offers/preferpreferencyjne-pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-tise-power-2022/