W piątek 20 kwietnia w samo południe zakończyliśmy projekt „TRUST BON – inwestycja w społecznie opłacalny efekt”, którego celem (projektu, a nie efektu) było opracowanie polskiego modelu obligacji społecznych. Prace prowadził potężny, duchem i ciałem, zespół konsorcjum, w skład którego wchodziło Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Związek Miast Polskich. Po 11 miesiącach bardzo intensywnych prac (umowę podpisaliśmy w maju 2017 r.), rozmów, wizyt, dyskusji już wiemy jak model powinien wyglądać. Nazwaliśmy go WIS-em czyli Wspólną Inwestycją Społeczną – co najlepiej oddaje charakter i uwarunkowania formalno-prawne (tak, tak!) tego instrumentu. W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, na którego zlecenie pracowaliśmy, złożyliśmy dziś około stu raportów, procedur, modeli, listów intencyjnych z zainteresowanymi gminami oraz potencjalnymi inwestorami, a także dziesiątki raportów, wzorów umów, itp. Wśród dokumentów był też wypieszczony merytorycznie i graficznie Podręcznik wdrażania WIS oraz kody dostępu do funkcjonującej platformy informatycznej służącej m.in. do zawierania umów i kontraktów pomiędzy uczestnikami WIS. Teraz chwila oddechu…, ale mamy nadzieję, że po pozytywnej decyzji Ministerstwa będziemy mogli kontynuować dzieło w drugi, przewidzianym w konkursie, etapie Projektu!

Broszurę informacyjną na temat Projektu znajdą Państwo TUTAJ 

foto-broszura