Podmioty ekonomii społecznej wciąż mogą korzystać z preferencyjnych pożyczek oferowanych przez TISE w ramach unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Zgodnie z umową z nadzorującym projekt Bankiem BGK z grudnia 2016, Fundusz TISE do końca czerwca 2018 powinien wypłacić wszystkie środki przeznaczone na pożyczki czyli prawie 29 mln zł! Ponieważ tak się stało więc – zgodnie z umową – TISE otrzymało nowe środki dzięki którym możliwe będzie dalsze wspieranie przedsiębiorczości społecznej w 12 województwach (w woj. dolnośląskim, lubuskim, opolskim i wielkopolskim rolę operatora pełni Fundusz Regionu Wałbrzyskiego) aż do końca roku 2019!  Oznacza to, że podmioty ekonomii społecznej wciąż mogą składać wnioski o udzielenie preferencyjnej pożyczki na finansowanie ich działalności (w tym na tworzenie nowych miejsc pracy).

Pożyczki są udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (zatrudniającym do 250 osób) –  zarówno społecznym start-up’om („Pożyczka na start”- do 100 tys. zł, do 5 lat, oprocentowanie od 0,88% w skali roku) jak i przedsiębiorstwom społecznym działającym na rynku dłużej niż rok („Pożyczka na rozwój”- do 500 tys. zł, do 7 lat, oprocentowanie od 1,75% w skali roku). Oprocentowanie pożyczek jest oparte na stopie redyskonta weksli i zależy od liczby utworzonych miejsc pracy. Przedsięwzięcia sfinansowane w ramach pożyczki muszą generować korzyści społeczne! Szczegóły pożyczki znajdą Państwo TU