Od czwartku 9 października obniżamy koszt pożyczek z ES Funduszu TISE. Teraz ich oprocentowanie będzie wynosiło 1,13%, a w szczególnych przypadkach będzie jeszcze niższe i wyniesie 0,56%. Dzieje się tak dlatego, że Rada Polityki Pieniężnej obniżyła dziś stopy procentowe, w tym stopę redyskonta weksli, na podstawie którego skonstruowane jest oprocentowanie naszych pożyczek. Poprzednie zmiany stóp  miały miejsce w lipcu ubiegłego roku.