Już od kilkunastu lat Fundacja dla Polski organizuje konkurs o Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego. W konkursie startują młodzi architekci i inżynierowie budowlani ze stopniem magistra –  autorzy projektów z dziedziny budownictwa społeczno- publicznego, renowacji starego budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne, a także rewaloryzacji blokowisk.

Dodatkowo, od kilku lat  jest też przyznana równorzędna nagroda – Nagroda TISE – za projekt poświęcony rewitalizacji budynków mieszkalnych pochodzących z wczesnych lat powojennych i użyteczności publicznej, której sponsorem jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

paweł bussold - główna nagroda

Nagrodę otrzymuje Paweł Bussold za projekt „Cegielnia Harsz – Centrum Rzemiosła”

O przyznaniu obydwu wyróżnień decyduje Jury w składzie: arch. Stanisław Fiszer – Honorowy przewodniczący, arch. Dorota Jarodzka-Śródka, arch. Kazimierz Śródka, arch. Sławomir Żak, arch. Maciej Zaborowski, arch. Janusz Pachowski, arch. Marta Grządziel, inż. Michel Cova i Lucyna Cova, Tadeusz Baczko, Karol Sachs i Krystyna Vinaver, Włodzimierz Grudziński.

Jury wyłoniło pięciu laureatów – główna nagroda trafiła do Pawła Bussolda, dodatkowo przyznano także dwa wyróżnienia, nagrodę specjalną Ambasady Francji w Polsce i Instytutu Francuskiego, a także nagrodę Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych za projekt dotyczący rewitalizacji.

Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego – 10.000 zł z przeznaczeniem na rozwój zawodowy – otrzymał Paweł Bussold za projekt „Cegielnia Harsz – Centrum Rzemiosła”.
Jest to projekt dyplomowy, który powstał na Politechnice Gdańskiej pod kierunkiem dr. inż. arch. Andrzeja Prusiewicza.
Tematem projektu jest propozycja rewitalizacji dawnej cegielni w miejscowości Harsz.
Jury doceniło:
– spójną koncepcją proponowanej architektury szanującej kontekst krajobrazu i miejsca jako znaku na mapie zapomnianego świata historii – która choć odeszła, to wraca w nowej formule potrzeb i funkcji;
– odniesienie się do realnych spraw i problemów społecznych środowiska wiejskiego, które przeżywa dramat wykluczania i marginalizacji znaczenia w budowaniu nowych pięknych przestrzeni;
– zrozumienie dla roli kształcenia rzemiosła jako twórczego czynnika humanistycznego w technologicznym świecie systemów.

IMG_9999

Włodzimierz Grudziński – Przewodniczący Rady TISE i członek Jury Konkursu

Wyróżnienie – 3.000 zł z przeznaczeniem na rozwój zawodowy – otrzymała Karolina Petryniak za projekt „Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Designu w Izmirze wraz z lokalną manufakturą”. Jest to projekt dyplomowy, który powstał na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym pod kierunkiem dr inż. arch. Marka Sietnickiego.
Tematem projektu jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Designu w tureckim Izmirze.
Jury doceniło umiejętne wpisanie nowej architektury w zdiagnozowane potrzeby społeczne i krajobrazowe miasta o cechach postępującej degradacji i chaosu przestrzennego.

Wyróżnienie – 3.000 zł z przeznaczeniem na rozwój zawodowy – otrzymał Mateuszowi Eciakowi za projekt „Rewitalizacja i adaptacja Fabryki Słodu Vetterów”.
Jest to projekt dyplomowy, który powstał na Politechnice Lubelskiej pod kierunkiem dr inż. arch. Jacek Knothe.
Tematem projektu jest rewitalizacja fabryki słodu Vetterów położonej u podnóża Góry Misjonarskiej w Lublinie. Jury doceniło umiejętne i współgrające ze sobą powiązanie istniejącej architektury przemysłowej z nowymi funkcjami zmieniającymi kontekst patrzenia na obiekty przemysłowe i ich oddziaływanie na kształt architektury współczesnej.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych przyznało własną nagrodę za projekt koncentrujący się na rewitalizacji. Nagrodę TISE – 10.000 zł z przeznaczeniem na rozwój zawodowy otrzymuje Paweł Wilgos za projekt „Rewitalizacja śródmieścia miasta Hrubieszów wraz z adaptacją tuneli podziemnych”.
Jest to projekt dyplomowy, który powstał na Politechnice Lubelskiej pod kierunkiem dr inż. arch. Jacka Knothe.
Tematem projektu koncepcja rewitalizacji centrum Hrubieszowa. Jury doceniło:
– zbudowanie nowej jakości przestrzeni publicznej w oparciu o istniejąca tkankę miejską z szacunkiem dla wartości zastanych społeczno-kulturowych;
– zrozumienie dla rewitalizacji jako zjawiska wielowymiarowej formuły odzyskiwania i pokazywania nowych miejsc dla przestrzeni i związanych z tym możliwych funkcji przebywania człowieka;
– za dochowanie staranności dla ograniczania ingerencji w skalę istniejącej architektury małego miasteczka.

Dodatkowo Ambasada Francji w Polsce oraz Instytut Francuski przyznały nagrodę specjalną w postaci wyjazdu studyjnego do wybranej pracowni architektonicznej we Francji. Nagrodę tę otrzymuje Magdalena Urbaniak za projekt „Fort Sztuki w Cascais”. Jest to projekt dyplomowy, który powstał na Politechnice Wrocławskiej pod kierunkiem dr inż. arch. Anny Bać.
Tematem projektu jest powstanie nowoczesnego centrum sztuki w otoczeniu ruin XVIII-wiecznego Fortu Cresmina.
Jury doceniło pokazanie możliwości współegzystowania estetyki historii architektury z jej obecnym nowoczesnym wyrazem, formą, technologią i funkcją społeczną.

Konkurs Architektoniczny im. M. Baczko i P. Zakrzewskiego upamiętnia myśl architektoniczną patronów.
Małgorzata Baczko i Piotr Zakrzewski
– polscy architekci, rozwijający swą karierę w latach 1975-1996 we Francji, są wzorcem doskonałym. Ich rygorystyczny warsztat inżynierski połączony z romantyczną ekspresją plastyczną, a przede wszystkim nowatorskie rozwinięcie myśli ekologicznej w architekturze mają światowe znaczenie.

Fundusz im. M. Baczko i P. Zakrzewskiego powołany przez członków rodziny oraz przyjaciół pomaga młodym utalentowanym architektom i inżynierom budowlanym poznawać najnowsze rozwiązania z zakresu budownictwa społeczno-publicznego. Fundusz od momentu powstania prowadzi Fundacja dla Polski.

Fundusz przyznaje coroczną Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego. Do konkursu zgłaszane są prace z zakresu:

  • budownictwa społeczno-publicznego (szkoły, przedszkola, instytucje kulturalno-oświatowe, szpitale, budownictwo mieszkalne),
  • renowacji starego budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne,
  • rewaloryzacji blokowisk.

W ocenie prac uwzględnia się szczególnie zastosowanie proekologicznych rozwiązań budowlanych, w tym wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Nagroda w wysokości 10.000 zł umożliwia dalszy rozwój zawodowy zwycięzcy.

Od 2009 r. dzięki współpracy z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych – konkurs zyskał dodatkową kategorię, w ramach której oceniane są projekty poświęcone rewitalizacji budynków mieszkalnych pochodzących z wczesnych lat powojennych i użyteczności publicznej.

W 2014 roku w działalność Funduszu zaangażowali się architekci związani z wrocławską firmą Archicom – Dorota i Kazimierz Śródkowie, którym bliskie są idee przyświecające Patronom konkursu.

Architektura rozumiana jest jako  pojęcie bardzo uniwersalne, jako proces  nie tylko harmonijnie spajający  elementy  istniejącej jak  i tworzonej przestrzeni,  ale spełniający oczekiwania  estetyczne i integrujący mieszkańców.

Archicom jest aktualnie fundatorem Funduszu im. M. Baczko i P. Zakrzewskiego. W ten sposób włączył się czynnie  w kreowanie  wizerunku polskiego architekta.

Fundacja dla Polski w imieniu Fundatorów zarządza funduszem i sprawuje opiekę nad wszelkimi działaniami organizacyjnymi.

Dodatkowych informacji udziela: Aleksandra Rzążewska – tel. 22 542 58 82, fundusz.baczko@fdp.org.pl, a.rzazewska@fdp.org.pl