Ukazał się właśnie raport „Fundusze Pożyczkowe w Polsce w roku 2022” przygotowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego: https://lnkd.in/dZkksj68 Raport potwierdza silną pozycję TISE na rynku preferencyjnych pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jesteśmy drugim największym funduszem w kraju pod względem wielkości portfela pożyczkowego.
Cieszymy się, że nasze finansowanie przyczynia się między innymi do powstawania nowych miejsc pracy, wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i rozwoju technologicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.