ul. Strzeszyńska 31
60-479 Poznań
tel. kom. 514 752 312