Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. powstał w 2015 roku z Inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego. Jest funduszem wspomagającym mikro, małe i średnie firmy oraz samorządy miejskie poprzez udzielanie finansowania na prostych zasadach. Dostarcza narzędzi przedsiębiorstwom i miastom, aby wspólnie z nimi wzmocnić rozwój gospodarczy na Pomorzu.