Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) –instrument finansowy UE utworzony w 1994 r. dla wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).  Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w przedsiębiorstwa i nie podejmuje decyzji odnośnie do pojedynczych kredytów, ale działa za pośrednictwem innych instytucji finansowych, głównie poprzez:

  • inwestycje w fundusze typu VC,
  • pożyczki przeznaczone na gwarancje dla instytucji udzielających kredytów i pożyczek małym i średnim przedsiębiorstwom.

Kapitał EFI wynosi 4,5 mld euro.