Od dzisiaj w naszej ofercie nowa pożyczka dla firm i przedsiębiorstw społecznych udzielana w ramach Instrumentu Gwarancyjnego EFG wdrażanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny przy wsparciu finansowym państw członkowskich wnoszących wkład do EFG.
Jak być może pamiętacie, pod koniec ubiegłego roku podpisaliśmy umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym European Investment Fund dotyczącą udziału TISE w Paneuropejskim Funduszu Gwarancyjnym.
Finansowanie dostępne jest na terenie całej Polski. Można je przeznaczyć na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (bieżące koszty działalności, cele obrotowe i inwestycyjne). Z pożyczek będą mogły korzystać nie tylko małe i średnie firmy i przedsiębiorstwa społeczne, ale i tzw. small mid-capsy czyli firmy zatrudniające do 500 pracowników.
Pożyczka, której wysokość może wynieść od 250 tys. zł do 5 mln zł będzie udzielana na okres do siedmiu lat. Jej oprocentowane będzie wyliczane według stopy WIBOR, z marżą od 4,7% i prowizją od 1,9%. Tutaj jej szczegóły: https://tise.pl/…/pozyczka-inwestycyjna-dla-small…/
Paneuropejski Fundusz Gwarancyjny (EFG), został stworzony przez Europejski Bank Inwestycyjny European Investment Bank w celu wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem COVID-19. Stanowi część pakietu pomocowego zatwierdzonego przez Radę Europejską w kwietniu 2020 r.
Pożyczka udzielana jest przez TISE SA ze środków własnych. Umowa korzysta ze wsparcia Instrumentu Gwarancyjnego EFG, wdrażanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny przy wsparciu finansowym państw członkowskich wnoszących wkład do EFG.