Oferta dla Finansowanie projektów ekologicznych

Pożyczka inwestycyjna dla small mid-caps, MŚP w programie EFI EFG • do 5 mln zł, do 7 lat

belka-efi2
Pożyczka udzielana jest przez TISE SA ze środków własnych. Umowa korzysta ze wsparcia Instrumentu Gwarancyjnego EFG, wdrażanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny przy wsparciu finansowym państw członkowskich wnoszących wkład do EFG.

POŻYCZKOBIORCA

small midcaps, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w Polsce

KWOTY POŻYCZEK

 1. Od 250 tys. zł do 5 mln zł
 2. finansowanie do 100% całkowitych nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

 • Na dowolny cel związany z prowadzeniem działalności gospodarczej (bieżące koszty działalności, cele obrotowe i inwestycyjne);

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

 • do 7 lat, w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy

KOSZTY POŻYCZKI

oprocentowanie jest zmienne w całym okresie finansowania i wynosi:

 • WIBOR + marża od 4.7% w skali roku
 • prowizja za udzielenie: od 1.9%

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

 • Nie finansujemy: rolnictwa, działalności o charakterze spekulacyjnym, o wątpliwej reputacji społecznej

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczeniem wykonania przez Pożyczkobiorcę Umowy jest:

 1. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
 2. weksel własny in blanco;
 3. cesja praw z polisy ubezpieczenia;
 4. kaucja
 5. przewłaszczenie warunkowe na zabezpieczenie samochodu;
 6. zastaw rejestrowy
 7. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,

Kontakt z TISE: