Dzisiaj (28 grudnia) w samo południe w ratuszu w Lądku Zdroju nasza wiceprezeska Katarzyna Duber-Stachurska podpisała umowę pożyczkową z panem burmistrzem Romanem Kaczmarczykiem dotyczącą współfinansowania przez TISE powstającej w tym dolnośląskim uzdrowisku farmy fotowoltaicznej. Do końca przyszłego roku na 17-hektarowej działce powstanie elektrownia fotowoltaiczna (w pierwszym etapie o mocy 1 MW), która dostarczy prąd do gminnych budynków użyteczności publicznej m.in. do: szkół i przedszkoli, Centrum Kultury, biblioteki, Centrum Opieki Społecznej, remiz Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, ratusza oraz ulicznych latarni. W następnych latach farma będzie rozbudowywana by produkowany przez nią eko-prąd mógł służyć także do ogrzewania mieszkań – co pomoże w likwidacji pieców węglowych. Lądek-Zdrój to gmina uzdrowiskowa więc wymiana węglowych „kopciuchów” na piece zasilane energią słoneczną ucieszy nie tylko mieszkańców gminy, ale i licznie odwiedzających ją kuracjuszy i turystów! Inwestycja będzie kosztowała 4,5 mln zł z czego 450 tys. zł stanowić będą fundusze własne gminy, 1 mln zł środki z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a 3 mln zł –  nasza preferencyjna Pożyczka OZE Dolny Śląsk. Dzięki tej eko-inwestycji zmniejszy się zanieczyszczenie powietrza w gminie (roczny spadek emisji CO2 wyniesie 825 ton!). Spadną też koszty energii elektrycznej (o prawie 0,5 mln zł rocznie!) co przy jej rosnących cenach na pewno ma spore znaczenie w gminnym budżecie!
Preferencyjny program pożyczkowy  OZE-Dolny Śląsk finansowany przez Fundusze Europejskie i środki województwa dolnośląskiego prowadzimy już od dwóch lat. Korzystają z niego dolnośląskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, firmy energetyczne, podmioty ekonomii społecznej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, grupy producentów rolnych i oczywiście jednostki samorządu terytorialnego.  Program kończy się już w marcu 2022, a jego szczegóły znajdziecie tutaj – Pożyczka OZE Dolny Śląsk.